home

 werken aan Stage & Loopbaan

concrete doelen

drie fases

Het leerlingmateriaal bestaat uit werkboeken met daarin een duidelijke structuur in de hoofdstukken, stapsgewijze opbouw van de leerdoelen en een rustige lay-out. Afbeeldingen zijn altijd functioneel en afgestemd op de leeftijd. De hoofdstukken zijn allemaal op dezelfde wijze opgebouwd en belichten telkens één arbeidsvaardigheid.

Bij Werken aan Stage & Loopbaan is de leerlijn
verdeeld in drie opeenvolgende fases:

Fase 1: voorbereiding op een stage

Fase 2: orienteren en leren tijdens een stage

Fase 3: voorbereiding op uitstromen naar werk

De arbeidsvaardigheiden die in het lesmateriaal aangeboden worden zijn onderverdeeld in vijf domeinen. De kleur geeft aan onder welk domein de betreffende vaardigheid valt:

sociale vaardigeheden

aan het werk

solliciteren

omgaan met collega's

domeinen

Het lesmateriaal van Werken aan Stage & Loopbaan is speciaal ontwikkeld voor leerlingen op het VSO en het Praktijkonderwijs.

Herkenbare én concrete doelen

Praktische oefeneningen

Contexten uit het dagelijks leven

Een uistraling die past bij de doelgroep
van 12 tot 20 jaar

Koppeling tussen theorie en praktijk
Een rustige lay-out 

werk, veiligheid en gezondheid

'' Werken aan …  is een initiatief van auteurs die werkzaam zijn op het VSO en het Praktijkonderwijs. Jarenlange ervaring in het onderwijs zorgt ervoor dat de auteurs goed kunnen aansluiten bij de behoefte van de leerling en de docent. ''